25/02/2015

Điều khoản thỏa thuận

 

Lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của trang www.otopro.com.vn (về sau gọi là otopro.com.vn). Trước khi bắt đầu tham quan và sử dụng các dịch vụ trên trang otopro.com.vn, vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ Điều khoản Thoả thuận này. Việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào website otopro.com.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản thoả thuận. Điều khoản thoả thuận này được ký kết bởi và giữa otopro.com.vn với bất kỳ một cá nhân tổ chức hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website otopro.com.vn.

 

Trang www.otopro.com.vn là website được thiết kế nhằm cập nhật thông tin về ô tô, xe hơi trong và ngoài nước cho bạn đọc; đồng thời cũng mang đến cho người sử dụng một kênh thông tin quảng cáo về nhu cầu mua/bán xe ô tô. Trang otopro.com.vn chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được, gồm thông tin trên website của otopro.com.vn mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng thông tin quảng cáo mua/bán xe ô tô, tải lên các tập tin đa phương tiện.

 

1. Trách nhiệm của người sử dụng


Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website otopro.com.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:

 

a/ Việc bạn sử dụng website otopro.com.vn, kể cả vùng tương tác bất kỳ.

 

b/ Việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website otopro.com.vn.

 

c/ Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website otopro.com.vn.

 

2. Hạn chế đối với người sử dụng


Truy cập tới website otopro.com.vn, bạn đồng ý sẽ không:


•    Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên otopro.com.vn.


•    Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác.


•    Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của otopro.com.vn quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng.


•    Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào.


•    Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.


•    Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.


•    Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website otopro.com.vn.


•    Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không.


•    Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác.


•    Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.


•    Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.


Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website otopro.com.vn, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

3. Chấm dứt quyền sử dụng


Website otopro.com.vn có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của trang otopro.com.vn mà không thông báo với các hành động khi otopro.com.vn tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website otopro.com.vn đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến website otopro.com.vn và những người sử dụng khác. Website otopro.com.vn có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình.

 

Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website otopro.com.vn nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ otopro.com.vn cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

 

4. Vấn đề khác


Điều khoản Thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website otopro.com.vn và bạn. Website otopro.com.vn có thể xét lại Điều khoản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý xem xét lại Điều khoản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được thay đổi. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website otopro.com.vn. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website otopro.com.vn sau thông báo về mọi thay đổi như vậy sẽ được xem  như là sự chắc chắn chấp nhận tất cả các thay đổi đó.

Chúng tôi xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc nội dung của Điều khoản thỏa thuận này. Một lần nữa xin cám ơn bạn đã truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Hy vọng rằng otopro.com.vn sẽ luôn là một kênh truyền thông và mua bán ô tô hữu ích đối với bạn.