XE CỨU HỘ GIAO THÔNG KHANG MINH 24/24

Địa chỉ: Tổ 4 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: (04)6284-9999

Fax:

Mobile: (04)6284-9999

Website:

Email:

Công ty cổ phần cứu hộ giao thông Khang Minh (KMR) là công ty chuyên hoạt động kinh doanh dịch vụ xe cứu hộ giao thông, tiền thân là TT cứu hộ Sao Bắc trực thuộc tập đoàn Khang Minh. Tuy nhiên do nhu cầu phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động nên TT cứu hộ giao thông Sao Bắc đã được tách ra để trở thành bộ phận kinh doanh độc lập và được lấy tên là Công tyKMR. Địa chỉ :Tổ 4 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam