Gara ô tô Tân Thanh

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3724 5440

Fax: (84-8) 3724 5054

Mobile:

Website:

Email: