Bảo hiểm Quân Đội MIC

Địa chỉ: Số 9 - đường Liễu Giai - quận Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: (04)6686.0655

Fax:

Mobile:

Website: http://www.baohiemquandoi.com/

Email: hotromic@gmaill.com

Hướng tới quyền lợi của khách hàng thông qua tư vấn quản trị rủi ro và cung cấp dịch vụ bảo hiểm phù hợp.

Trung thực, trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, bồi thường.

Phát triển tính sáng tạo và phát triển cá nhân cho các thành viên MIC.

Quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả đảm bảo mang lại lợi ích tăng lên cho các cổ đông.